Opština Nikšić poziva žene preduzetnike da se jave na konkurs!

Pozivaju se preduzetnice i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa – osnivačica ili jedna od osnivača i izvršna direktorica društva, sa prebivalištem odnosno sjedištem na teritoriji opštine Nikšić, da dostave svoje prijave na konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Nikšić namijenjenih ženama koje žele da pokrenu ili razvijaju sopstveni biznis za djelatnosti koje se osnivaju i registruju u skladu sa zakonom koji uređuje poslovanje privrednih subjekata.

Pravo na dodjelu sredstava iz stava I ovog člana mogu ostvariti nezaposlene žene i žene koje posluju najduže dvije godine prije objavljivanja javnog konkursa, koje žele da pokrenu ili unaprijede sopstveni biznis, a koje nijesu ostvarile pravo na neki vid finansijske podrške iz budžeta Opštine ili budžeta države, u godini u kojoj se vrši raspodjela i godini koja joj prethodi.

Fond za podršku ženskom preduzetništvu u 2024. godini iznosi 40.000,00 €.

Konkurs za raspodjelu sredstava otvoren je 45 dana, zaključno sa 22. 04. 2024. godine.

Modeli i obrasci za prijavu na javni konkurs mogu se preuzeti sa sajta Opštine Nikšić www.niksic.me.

Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon: +382 40 213 146, i/ili e-mail: gordana.tomovic@niksic.me; ivana.ceranic@niksic.me.

0 komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare