Vlada tajno priprema zaduženje?

Ministarstvo finansija priprema novu emisiju državnih obveznica na međunarodnom tržištu za potrebe finansiranja ovogodišnjeg budžeta, o čemu je raspravljano nedavno na sjednici Vlade pod tačkom “interno”, saznaju “Vijesti” nezvanično iz više izvora.

Iz tog resora za “Vijesti” nijesu željeli da govore o toj raspravi na sjednici Vlade, ali su potvrdili da pripremaju prospekt o emisiji obveznica.

Prema zvaničnim podacima Ministarstva finansija, državnu kasu u aprilu čeka vraćanje skoro 100 miliona eura po osnovu ranije izdatih domaćih obveznica (GB24), što je jedna od najveća otplata duga u ovoj godini za koju, prema izvorima “Vijesti”, nije izvjesno da se može obezbijediti iz redovnih prihoda budžeta. Iz ovog razloga, pojašnjava izvor “Vijesti”, novo zaduženje bi trebalo da bude tokom ovog mjeseca.

“U 2024. godini, prema projekcijama, za otplatu duga je predviđeno ukupno 656,7 miliona eura, od čega se na otplatu glavnice odnosi 518,63 miliona, a na otplatu kamate 138,07 miliona”, rekli su u Ministarstvu finansija.

Ovogodišnjim zakonom o budžetu predviđena je mogućnost zaduživanja do iznosa od 650 miliona eura za potrebe obezbjeđenja nedostajućih sredstava u ovoj godini, kao i mogućnost zaduživanja u iznosu do 500 miliona eura za potrebe refinansiranja duga i stvaranja fiskalne rezerve za 2025. godinu. Ovaj novac bi se obezbijedio zaključenja kreditnih aranžmana sa međunarodnim finansijskim institucijama, sa domaćim i/ili inostranim bankama, kroz emisiju državnih zapisa i/ili obveznica na domaćem i/ili međunarodnom tržištu, kao i/ili zaključenjem bilateralnih ili drugih kreditnih aranžmana.

Ministarstvo finansija prati dešavanja na međunarodnom tržištu kako bi se utvrdio najpovoljniji trenutak za ulazak na tržište za potencijalnu emisiju obveznica. S tim u vezi, za pripremu emisije obveznica neophodno je imati pripremljen Prospekt – dokument o zemlji koji sadrži sve ažurirane potrebne podatke o Crnoj Gori, od perioda posljednjeg Prospekta 2020. godine, kao i fiskalne projekcije za naredni srednjoročni period. Stoga, za očekivati je da je Ministarstvo finansija pristupilo izradi Prospekta kako bi bilo spremno, da u narednom periodu, kada se steknu uslovi, izađe na međunarodno tržište”, pojasnili su iz tog Vladinog resora.

Kako su naveli, Ministarstvo finansija razmatra mogućnost emisije obveznica i zaključenja aranžmana sa međunarodnim finansijskim institucijama i komercijalnim bankama, kako bi u narednom periodu, u zavisnosti od kretanja na tržištu, donijeli adekvatnu odluku kada i u kom obimu će se realizovati aranžmani za potrebe finansiranja budžeta.

“U odnosu na prethodni period, finansijsko tržište je stabilnije i uslovi idu u pravcu snižavanja kamatnih stopa, a što će imati uticaj na buduće zaduživanje na međunarodnom/domaćem tržištu”, istakli su u Ministarstvu finansija.

U skladu sa Zakonom o budžetu za 2024. godinu, sredstva obezbijeđena kroz zaduženje će se, navode u ministarstvu, koristiti isključivo za finansiranje otplate postojećeg duga, kao i finansiranje kapitalnog budžeta i stvaranje fiskalne rezerve za narednu godinu.

Nijedan novi budžetski trošak neće biti finansiran iz zaduženja osim kapitalnog budžeta, čime se ispunjava zlatno pravilo budžeta – da sve tekuće obaveze budu finansirane iz tekućih prihoda”.

Nova Vlada je prošle godine kroz emisiju državni zapisa i direktna zaduženja kod komercijalnih banaka sakupila 159 miliona eura koje je u cjelosti potrošila u decembru, što je zvanično nedavno potvrđeno “Vijestima” iz Ministarstva finansija.

U odnosu na prethodni period, finansijsko tržište je stabilnije i uslovi idu u pravcu snižavanja kamatnih stopa, a što će imati uticaj na buduće zaduživanje na međunarodnom/domaćem tržištu, istakli su u Ministarstvu finansija

Ministarstvo finansija je u decembru zaključilo ugovore sa osam domaćih poslovnih banaka sa prosječnom ponderisanom kamatnom stopom od 6,55% fiksno godišnje, sa prosječnim rokom dospjeća od 54 mjeseca, odnosno najveći broj ugovora je zaključen na rok dospijeća od 5 godina. Sva ova zaduženja na Vladi su tajno razmatrana.

“Posebno napominjemo da je prilikom dostavljanja materijala prema Vladi, sa određenim brojem banaka proces pregovora bio u toku, da ugovori imaju oznaku “povjerljivo” od strane banaka, te je iz tih razloga odlučeno da se informacije označe stepenom tajnosti “interno”. Stoga, s obzirom da svaki ugovor ima oznaku stepena tajnosti banke – povjerljivo, te samim tim i Ministarstva finansija stepen tajnosti “interno”, za sada nije moguće dostaviti podatke pojedinačno za svaku banku”, kazali su nedavno “Vijestima” u Ministarstvu finansija.

Kada su u pitanju državni zapisi nova Vlada je imala tri emisije u ukupnom iznosu od 50 miliona, pa prosječna ponderisana kamatna stopi na ukupan iznos emitovanih zapisa iznosi 3,7 odsto.

Deficit budžeta u decembru iznosio je 146 miliona, umjesto planiranih deset miliona, pa je državnoj kasi nedostajalo ukupno 172 miliona.

Očekuje se da se uskoro obave podaci o izvršenju budžeta za prvi mjesec ove godine.

0 komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare