Tadić: Srbi pokazali da su ustali i da u jedinstvu čvrsto stoje na svojoj zemlji

Pravnik Ognjen Tadić izjavio je da Deklaracija usvojena na Svesrpskom saboru predstavlja sliku sadašnjeg stanja i objavljuje da je srpski narod ustao i da u jedinstvu čvrsto stoji na svojoj zemlji.


Tadić je naveo da je kvalitet Deklaracije u tome što nije statična, jer ni u vremenu, ni u prostoru ne učahuruje srpski narod, nego ga podstiče na djelovanje i napredak svake vrst

  • Deklaracija će na budućim saborima svakako biti dograđivana jer svesrpski sabor mora dati odgovor na pitanje da li će se nacionalno pitanje i dalje kretati u kategorijama vezanim za jezik, pismo, teritoriju, vjeru – rekao je Tadić.

Ili će se, dodao je, konačno doći do jedinstvenog zaključka da je nacija iznad svega toga i da je njena osnovna svrha da okuplja sve te različitosti u jedinstvenom nacionalnom tijelu, duhu i djelovanju.

On je konstatovao da je to bitno ne samo zbog prošlosti i dosadašnjih razilaženja unutar srpskog naroda zbog kojih je ranjiv, nego prije svega zbog budućnosti koja će izgledno donijeti i Srbe koji ne znaju srpski jezik, nisu pravoslavni ili uopšte nisu vjernici, ne znaju ćirilicu, ali uprkos tome imaju svijest da su Srbi ili postoje razlozi zbog kojih takvu svijest treba da imaju.

0 komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare