Sprdnja od ANB! Upravni sud poništio odluku o smjeni Kurtija!

Upravni sud poništio je rješenje o smjeni bivšeg generalnog inspektora ANB-a Artana Kurtija. Tako će, nakon pozicije šefa policije biti pokrenut i pravni galimatijas po pitanju generalnog inspektora ANB-a a koji je nedavno izabran od strane Vlade.

Podsjećamo, Vlada Milojka Spajića smijenila je Artana Kurtija a na njegovu poziciju prije par nedjelja imenovala Predraga Burića.

Presudom Upravnog suda Crne Gore od 4. marta 2024. godine, poništeno je rješenje Vlade Crne Gore od 9.11.2023. godine, kojim je Artan Kurti razriješen dužnosti generalnog inspektora u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, i predmet vraćen Vladi Crne Gore na ponovni postupak.

U saopštenju se dodaje da je Upravni sud našao da je u postupku donošenja osporenog rješenja, tuženi organ počinio povredu pravila upravnog postupka Zakona o upravnom postupku.

„Sud je ukazao da obrazloženje osporenog rješenja ne sadrži niti jedan materijalno-pravni popis koji je u konkretnom slučaju primijenjen, a što je nužno radi ispitivanja zakonitosti rješenja, već je samo naveden propis procesnog karaktera na kome se zasniva nadležnost tuženog organa za donošenje rješenja. Pozivajući se na odredbe člana 38 Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i člana 60 stav 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, Sud je ocijenio da je jasno da obrazloženje rješenja o prestanku mandata imenovanom odnosno postavljenom licu razrješenjem treba da sadrži konkretne i jasne razloge za razrješenje, a kakav razlog ne predstavlja činjenica da je tužioca na dužnost generalnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost imenovala Vlada Crne Gore čiji mandat je prestao 31.10.2023. godine“, navode u obrazloženju odluke.

Dodaju, da kod nedostatka jasnog i potpunog obrazloženja, a imajući u vidu stanovište Vrhovnog suda Crne Gore, izraženo u presudi, Upravni sud je tužbu uvažio i osporeno rješenje poništio.

0 komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare