ОДРЖАНА 19. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НИКШИЋ!

На 19. сједници Скупштине општине Никшић, одржаној 29. марта 2024, усвојене су сљедеће тачке дневног реда:

 1. Предлог пословника о раду Скупштине општине Никшић;
 2. Предлог одлуке о потврђивању Одлуке о давању сагласности Управи за саобраћај Црне Горе за извођење радова на земљишту у располагању Општине Никшић, ради реконструкције магистралног пута М-3, Шћепан Поље – Никшић, дионица Јасеново поље – Видрован;
 3. Предлог одлуке о потврђивању Одлуке о давању сагласности Управи за саобраћај Црне Горе за извођење радова на земљишту у располагању Општине Никшић, ради реконструкције магистралног пута М-7, Илино Брдо – Никшић, дионица Кусиде – Никшић;
 4. Предлог одлуке о враћању права располагања на земљишту Влади Црне Горе, за потребе изградње објекта од јавног интереса – постројења за прераду нуспроизвода животињског поријекла који нијесу намијењени исхрани људи;
 5. Предлог одлуке о давању на коришћење три камиона „Комуналном“ ДОО Никшић;
 6. Предлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о расписивању огласа за прикупљање понуда ради продаје путничких моторних возила у власништву општине Никшић;
 7. Предлог одлуке о размјени непокретности између Општине Никшић и Благоте Аџића из Никшића;
 8. Предлог одлуке о усвајању Локалног плана за контролу популације паса на територији општине Никшић за период од 2024 – 2029. године;
 9. Предлог одлуке о одређивању локације за привремено складиштење неопасног грађевинског отпада;
 10. Предлог одлуке о промјени облика друшта „Агенција за пројектовање и планирање“ у Друштво са ограниченом одговорношћу;
 11. Предлог рјешења о давању сагласности на Статут Друштва са ограниченом одговорношћу „Агенција за пројектовање и планирање“;
 12. Предлог програма подстицајних мјера за развој пољопривредне производње у општини Никшић за 2024. годину;
 13. Извјештај о раду и финансијском пословању Друштва са ограниченом одговорношћу „Аутобуска станица“ Никшић за 2023. годину, са Предлогом оцјена и закључака;
 14. Извјештај о раду Јавног предузећа Спортски центар Никшић за 2023. годину, са Предлогом оцјена и закључака;
 15. Извјештај о раду са финансијским извјештајем Туристичке организације општине Никшић за 2023. годину, са Предлогом оцјене и закључака;
 16. Извјештај о раду и финансијском пословању Јавне установе Никшићко позориште за 2023. годину, са Предлогом оцјена и закључака;
 17. Извјештај о раду и финансијском пословању Јавне установе „Захумље“ Никшић за 2023. годину, са Предлогом оцјена и закључака;
 18. Извјештај о раду и финансијском пословању Јавне установе ,,Музеји и галерије“ Никшић за 2023. годину, са Предлогом оцјена и закључака;
 19. Извјештај о раду и финансијском пословању Јавне установе Народна библиотека „Његош“ Никшић за 2023. годину, са Предлогом оцјена и закључака;
 20. Извјештај о раду и финансијском пословању Јавне установе Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју и особе са инвалидитетом Никшић за 2023. годину, са Предлогом оцјена и закључака;
 21. Извјештај о раду Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе за 2023. годину;
 22. Извјештај о раду Савјета за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација за 2023. годину;
 23. Извјештај о подржаним бизнис плановима, износу додијељених средстава, реализованим пројектима и њиховим ефектима, по Јавном конкурсу за расподјелу средстава из буџета Општине Никшић опредијељених за подршку женском предузетништву у 2023. години;
 24. Информација о стању заштите и спашавања на територији општине Никшић за 2023. годину, са Предлогом оцјена и закључака.
0 komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare