Ministar Janko Odović vršio mobing???


Doskorašnja načelnica katastra na Žabljaku Gordana Stevović oglasila se putem društvene mreže Facebook i kazala da je žrtva klasičnog mobinga od strane svog pretpostavljenog kao i da želi da objasni hronološke činjenice koje su prethodile obračunu ministra prostornog planiranja i urbanizma Janka Odovića protiv nje.

„Naime, početkom 2022.godine konkurisala sam na konkursu za mjesto Generalnog direktora Direktorata za imovinsko-pravne poslove u Ministarstvu finansija. Zanemarujući činjenicu da sam prvorangirana kandidatkinja, Milojko Spajić, tada ministar finansija, bez dostavljanja predloga Komisiji za kadrovska i administrativna pitanja, predložio je Vladi imenovanje Milanke Otović, kao drugorangirane, za generalnu direktoricu tog direktorata. Predsjednik komisije u postupku provjere sposobnosti i znanja kandidata bila je Naida Nišić, sad aktuelna ministarka u Vladi, a intervju sa kandidatima vodio je Janko Odović, tad sekretar u Ministarstvu finansija, a sad Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Zajedničkim zakulisnim radnjama pri izboru kandidata sva ova lica protežirala su drugorangiranu kandidatkinju, zbog čega sam iskazala opravdan revolt podnošenjem tužbe Upravnom sudu i podnesaka nadležnim institucijama u državi, kao i obraćanjem docnijem premijeru Vlade“, napisala je Stevovićeva na svom Facebook profilu.

Ona vjeruje da je sve ovo motiv Janka Odovića, u čijem kabinetu je inače angažovana drugorangirana Milanka Otović, da krene sa ostrašćenim linčom i osvetom prema njoj kao zaposlenoj u Upravi za nekretnine područne jedinice Žabljak.

„Naime, Janko Odović je 22.12.2023.godine, bez obavještenja direktora Uprave za katastar i državnu imovinu, zakazao i održao sastanak sa načelnicima katastara, kojem nijesmo prisustvovali jedino tadašnji direktor i ja, a zbog kršenja procedura u hijerarhiji upravljana organom uprave. Nakon sastanka, Milanka Otović, bez navođenja funkcije ili svojstva u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i bez zvaničnog ovlašćenja, sa mail-a registrovanog u Ministarstvu finansija, uputila je katastrima poruku sa zahtjevom za dostavljanje internih informacija i izvještaja i u saznanju sam da sam jedina koja te informacije nije izložila neovlašćenoj upotrebi.
Dana 04.01.2024.godine, na telefonskoj sjednici, Vlada je usvojila informaciju o ukidanju Uprave za katastar i državnu imovinu i početku rada Uprave za nekretnine i Uprave za državnu imovinu, te za koordinaciju Upravom za nekretnine po funkciji određen je Janko Odović. Prethodno, 29.12.2023.godine, oduzeti su pečati svim katastima, sa razloga izrade novih pečata“, jasna je Stevovićeva.

Nakon novogodišnjih praznika, novi zavodni štambilji i pečati organizacionih jedinica dati su na upotrebu samo pojedinim katastrima, pa tako žabljački katastar zavodni štambilj dobija tek 17.01.2024.godine, a nedostavljanje pečata organizacione jedinice ne argumentuje se, već resorni ministar preko medija daje netačne podatke o broju nezavršenih predmeta i razlozima nepovjeravanja pečata, tvrdi ona dodajući da je dana 21.01.2024. Janku Odoviću uputila zahtjev za raspoređivanje na drugo radno mjesto u PJ Žabljak, upozoravajući ga na nezakonita postupanja prilikom koordinacije, a smatrajući da će njenim povlačenjem sa mjesta načelnika katastra konačno odblokirati rad cijele područne jedinice.

„Međutim, to je očigledno bio okidač kod ovog čovjeka da pokuša da me mobinguje, a na način što je, 31.01.2024.godine, u žabljački katastar uputio kolegu Edvina Honsića, načelnika rožajskog katastra, sa ovlašćenjem za koordinaciju i pečatom žabljačkog katastra, kako bi ovo lice rukovodilo žabljačkim katastrom. U razgovoru sa kolegom doznali smo da je čovjek izmanipulisan, jer mu je službenica iz kabineta ministra saopštila, citiram: „žabljački katastar je obezglavnjen, nema ko da upravlja i u kolapsu je“, iako sam u tom momentu bila zakonito, rješenjem, raspoređena za načelnika PJ Žabljak. Kolega Honsić je, po saznanju za laž i manipulaciju, ovlašćenje i pečate žabljačkog katastra vratio u Upravu za nekretnine. Cijelo ovo vrijeme žabljački katastar nije mogao da funkcioniše i to samo iz razloga nedostavljanja pečata organa, a ogromnim zalaganjem svih službenika, svi akti u katastru su se dnevno obrađivali i pokušavali smo na sve načine da umanjimo štetu koja bi mogla nastati zbog ovakvog nezakonitog postupanja ministra Odovića. U medijima je ministar, da bi na službenike katastra navukao gnijev građana, iznosio neargumentovane razloge zašto ne dostavlja pečate katastrima, pa je tako u Vijestima saopštio da žabljački katastar ima 10.700 nezavršenih predmeta, da nije dozvoljeno da se istim pečatom pečatiraju javne isprave i elaborati, te da žabljačkim katastrom upravlja načelnik, ali da je, zbog drugačije teritorijalne organizacije, određen jedan broj lica da koordinira katastrima. Nijedan ovaj razlog nije niti zakonit, niti opravdan i predstavlja čistu neistinu. Istina je da je, konkretno, razlog blokade žabljačkog katastra lični animozitet ministra prema meni lično i to je povod očiglednog mobingovanja, ponižavanja i diskreditacije mene kao načelnika žabljačkog katastra“, pojašnjava ona.

Nakon što je na poruku Vesne Simović, iz kabineta ministra Odovića, poslatu na mail žabljačkog katastra radi dostave izvještaja o broju završenih i nezavršenih predmeta, vrlo kulturno ukazala na nedostatak pečata i apelovala na njegovu dostavu i zakonito postupanje, dana 12.02.2024.godine, u žabljački katastar upućen je Mladen Dragašević, angažovan po ugovoru o djelu u pljevaljskom katastru, sa ovlašćenjem Janka Odovića, da koordinira žabljačkim katastrom i istom su povjereni pečati žabljačkog katastra.

„Nakon komunikacije sa Dragaševićem, preuzela sam pečate PJ Žabljak i isto zapisnički konstatovala. Pretpostavljajući da Odović nije povjerio pečate Dragaševiću kako bi ih ovaj predao meni, negdje sam i naslućivala da će uslediti kazna. Ta kazna stiže već 15.02.2024.godine oko 13 časova, u vidu Rješenja o mom raspoređivanju sa mjesta načelnika Područne jedinice Žabljak na mjesto samostalnog savjetnika I u Područnoj jedinici Rožaje. Simptomatično je da je ministar Odović u noći prije izrade i uručivanja ovog rješenja boravio na Žabljaku, u jednom popularnom restoranu, sa ljudima bliskim PES-u i imam opravdanu sumnju da je ovo premještanje tu i tad i dogovoreno. Isto tako je čudno da je ovo prvo i za sad i jedino izrađeno rješenje o raspoređivanju u Upravi za nekretnine nakon donošenja novog Pravilnika o sistematizaciji, sa kojim nije upoznat ni sindikat, niti je donijet u propisanoj proceduri. Nastojeći da servisiram zahtjeve građana, a po preuzimanju pečata organa, svaki dan, od 12.02.2024.godine do 15.02.2024.godine ostajala sam prekovremeno, čak i do 23h, kako bih potpisala sva obrađena rješenja i akte koji su preko 40 dana čekali dostavu pečata PJ. Potrebno je napomenuti da po mom raspoređivanju u PJ Rožaje, u PJ Žabljak nema niti rukivodioca, niti drugog lica po zakonu ovlašćenog za potpis akata iz nadležnosti ove PJ. Zbog konstantnog pritiska, nametanja otežanih uslova rada, zahtjevanja pretpostavljenog da postupim nezakonito, te zbog svojevrsne izolacije, diskreditacije i omalovažavanja mog ličnog i službeničkog digniteta, te prekovremenog rada, a sada i pritiska sa pozicije moći kroz moje raspoređivanje u drugo mjesto rada udaljeno 190 km od mog mjesta prebivališta, doživjela sam izrazito jak psihički šok i strašan stres, što u bitnom utiče na moje psiho-fizičko zdravlje. Posebno zato što živim sa roditeljima koji su invalidi i koji su oslonjeni na moju svakodnevnu pomoć, koju više nije u mogućnosti da im pruži sestra koja je u poodmakloj trudnoći. Strah koji inače osjećam za sopstvenu egzistenciju i egzistenciju starih lica o kojima se staram, Janko Odović je, mobingom koji kontinuirano sprovodi, dodatno kod mene pojačao i zaista se bojim šta je spreman, sa pozicije moći koju trenutno ima, da uradi kako meni, tako i mojoj porodici. Zato apelujem na sve ljude, nevladine i političke organizacije, medije i nadležne državne institucije da mi pomognu i pruže neophodnu pomoć i podršku da se zaštitim od zlostavljanja ministra Janka Odovića kojem sam mjesecima izložena“

zakjučila je ona i na Facebook-u objavila dokumentaciju.

0 komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare