Bojović (DNP): Komesari ne mogu određivati rešenja za sektor policije!

Poslanik Demokratske narodne partije i koalicije Za budućnost Crne Gore Vladislav Bojović kazao je da se kriza u sektoru bezbjednosti nastavlja i produbljuje.

„Kao član Odbora za bezbjednost i odbranu, a posebno kao poslanik parlamentarne većine smatram da ova pitanja ne mogu biti monopolizovana od strane izvršne vlasti, a posebno ne od pojedinih političkih segmenata vlasti. Ne može se ravnodušno ili pasivno posmatrati kako se i oko kadrovskih pitanja sprovode različite igre, koje ne mogu biti u funkciji ozdravljenja bezbjednosnog sektora“, napisao je Bojović u saopštenju.

Njemu je potpuno nejasno i neprihvatljivo da se za kadrovska pitanja Uprave policije poziva i konsultuje komesar Varhelji.

„Prije sam očekivao da se zatraži sjednica Odbora, koji je nadležan da daje mišljenje o predlogu kandidata za direktora Uprave policije, pa bi bilo logično i za vršioca dužnosti, nego neko iz Brisela. Evropski put Crne Gore podrazumijeva osvajanje visokih standarda, a to prije svega znači dosledno poštovanje naših, domaćih zakona. Za mene nije sporno šta piše u Zakonu u unutrašnjim poslovima i u Zakonu o državnim službenicima i namještenicima. Te odredbe treba poštovati, pa ni Vlada, niti komesar Varhelji to ne mogu ignorisati. Posebno se mora poštovati zakon o parlamentarnom nadzoru, gdje je jasno utemeljena uloga Odbora za bezbjednost i odbranu“, podvukao je on.

Dodaje da je sa čuđenjem pročitao stav jednog člana Odbora koji komentariše javno navodne konkretne kadrovske poteze ministra Šaranovića vezano za direktora Uprave policije a što ministar nije saopštio.

„Ovo moram da primjetim jer je to krupno pitanje koje ukazuje da mozda ima pojedinih političara koji su posebno informisani. Zato smatram da pitanja vezano za bezbjednost moraju dodatno biti definisana na relaciji Vlada, ministarstva i Odbor. A to znači i posebno razraditi na politickim tijelima koji obezbjeđuju koordinaciju subjekata parlamentarne većine u cilju zakonitog i kvalitetnog ostvarivanja koalicionog sporazuma“, podvlači Bojović.

Kako navodi, i slobodan je da iznese lični stav kao poslanik a koji se tiče aktuelnih političkih odnosa.

„Nakon sjednice Odbora, mislim na javni dio, zatim isključenja iz Pes-a ministra pravde, kao i ostalih dešavanja makar se moze reci da nije sve isto i redovno. Ne zelim da ocjenjujem, niti to mogu, da li je bolje ili lošije, ali sigurno nije isto.To mi daje za pravo da očekujem da se svestrano sagleda na vrhu koalicije kako unaprijediti zajedničko djelovanje u cilju efikasnog ostvarenja koalicionog sporazuma. Stoga smatram da treba izvršiti rekonstrukciju Vlade što prije, jer je očigledno da je potrebno njeno jačanje subjektima koalicije ZBCG, kako to i predviđa koalicioni sporazum“, zaključuje Bojović.

0 komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare