Život piše drame! Direktor lanca prodavnica postao beskućnik!

Dragomir Drulović je bio direktor lanca prodavnica u Srbiji, a danas je beskućnik, na ulici.

“Rijetko ko me pita kako sam, sem vas”, rekao je Dragomir koji je beskućnik za dokumentarni serijal Crvenog krsta “Priče bez krova”. “Što se tiče situacije, sreća što je lepo vrijeme, pa može da se izdrži nekako. Ali kad počne da duva oko 3, mršava situacija”, rekao je Dragomir.

Postoji privremeni centar za beskućnike u Lominoj ulici, koji je Dragomir pomenuo.

“Onaj momčić dole u Lominoj je izuzetan. Stvarno me respektuje. Kad god sam došao da se okupam, presvučem, nikad nisam imao nikakav problem. Svi drugi moraju da sačekaju, a ja imam malo autoriteta.

Svi su izuzetni. Imam poštovanje bez obzira na to što sam beskućnik. Kad je neko pristojan, za mene nije teško razgovarati sa ljudima. Oči su ogledalo duše. Završio sam Ekonomski fakultet. Radio sam 25 godina u struci. Radio sam u beogradskom Centropromu. Držao sam zapad i istok dole, počev od Delhija, do gore ne znam čega. Kada gubite sve, niko vas više ne vidi. Kao ni kolege”, rekao je Dragomir.

Najstrašnije mjesto na kom je Dragomir prenoćio je ispod mosta.

“To je bilo ispod mosta dok se nisam adaptirao, kada sam se adaptirao onda je već bila druga priča. Ja se retko žalim, ja samo mogu reći hvala Crvenom krstu što mi pomaže i to je sve. Ja jesam na dnu, na marginama, ali to ne znači da treba da sputavam nekoga. Strašni su i glad i zima, a kada ne sakupim dovoljno sekundarnih sirovina i kada nemam ni 200 dinara da se prehranim onda – ništa. Ne znam šta bih mogao reći, a ne zaplakati”, rekao je Dragomir.

Beskućništvo je jedna od tema koja kada se pokreće u javnosti obično je izložena moralističkim osudama društva uz neizbježno etiketiranje javnosti da su to lijeni članovi ovog društva, neki bi ih čak nazvali i besposličarima, rekao je Nikola Prica, sekretar Crvenog krsta Beograd.

“Uzroci zbog kojih neko postaje beskućnik uglavnom se vezuju za četiri osnovna faktora: siromaštvo, „nesnađenost“ nakon napuštanja ustanova i institucija u kojima su bili na lečenju ili izdržavanju zatvorske kazne, kao i uzroci vezani za poremećene odnose u porodici za koje najčešće vezujemo porodično nasilje. Vrlo često je uzrok beskućništva vezan za konzumiranje alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci, kao i za narušeno mentalno zdravlje”, kaže Prica.

Crveni krst Beograd je po prvi put u saradnji sa Sekretarijatom za socijalnu zaštitu Beograda otvorio Dnevni privremeni prihvatni centar za lica koja žive bez krova nad glavom početkom 2018.godine.

Cilj Crvenog krsta Beograd je da vođenjem Privremenog dnevnog, kao i vođenjem Privremenog prenoćišta obezbjedi sigurno mjesto tokom najhladnijeg perioda u godini. U Privremenom dnevnom centru u Lominoj ulici broj 17, beskućnici se na par sati mogu skloniti sa ulice, pojesti suvi obrok i popiti topli napitak. Sa druge strane, u toku večeri od 20 časova beskućnicima je na raspolaganju i Privremeno prenoćište na Autokomandi, na adresi dr Milutina Ivkovića broj 2 A sve do 08 časova ujutru. Na ovoj lokaciji unutar Privremenog prenoćišta kapaciteti su 40+3 kreveta gde beskućnici mogu da zamjene garderobu i zadovolje potrebu za ličnom higijenom, okrepe se obrokom i toplim napitkom, i na kraju prespavaju što je i najvažnije. Na ovaj način vrši se pružanje neophodne urgentne pomoći licima u stanju potrebe, ali na način koji je izuzetno fleksibilan jer oni nemaju obavezu da svako veče koriste usluge centra, a isto tako ni da dostave dokumentaciju kako bi bile zadovoljene njihove potrebe za boravkom i noćenjem u bezbjednom i toplom okruženju u zimskim mjesecima.

Rad ovih centara pokazao je veliko interesovanje beskućnika za zbrinjavanjem, posebno u zimskim mjesecima i to su ona lica koja su uporno izbjegavala smještaj koji je obezbjezbeđen u Prihvatilištu za stara i nezbrinuta lica koji je na raspolaganju beskućnicima tokom cijele godine, a koji je u nadležnosti Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda. Dakle bitno je da građani imaju informaciju da je Crveni krst Beograd u saradnji sa Sekretarijatom za socijalnu zaštitu otvarajući Privremeni dnevni i noćni centar, još jednom pokušao da podstakne sve one koji žive na ulici , da spas od teške svakodnevnice pronađu u nekoj od postojećih ustanova socijalne zaštite, a koji im nudi sigurno utočište i adekvatnu zdravstvenu njegu kao što je i već pomenuto Prihvatilište za stara i nezbrinuta lica.

Na osnovu statistike za mjesec februar 2024. godine u Privremenom prenoćištu Crvenog krsta Beograd evidentirana su 64 različita korisnika, kojima je pružena usluga noćenja 1180 puta, dok je u Privremenom dnevnom centru za isti period evidentirano 159 različitih korisnika kojima je usluga pružena 1365 puta. U Privremenom prenoćištu za beskućnike u toku mjeseca februara 2024.godine noćilo je različitih 52 muškaraca i 12 žena.

Crveni krst Beograd nastoji da razvije svijest o beskućnicima kako bi svima bilo jasno da su oni višedimenzionalna, socijalno isključena i društveno marginalizovana populacija. Oni su heterogeni skup ljudi koji se povremeno ili trajno nalazi u stanju tzv. urgentne socijalne potrebe, egzistencijalne krize, kompleksne ranjivosti i društvene marginalizovanosti.

(Mondo)

0 komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare