Poslovi Aca Đukanovića ! Of šor šeme! Milionske zarade!

Prodaja dijela vlasništva biznismena Aca Đukanovića u firmi „Invest Nova“ prikazana je u iznosu od 23 miliona evra, samo godinu prije nego što će njegova Prva banka biti pomognuta novcem građana Crne Gore sa 44 miliona eura radi njenog spašavanja od propasti, pokazuju najnoviji podaci Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Kako su istakli, upravo je polovina vlasništva u ovoj firmi bila i jedan od dokaza crnogorskim sudovima u poznatom slučaju „Limenka“, na bazi kojeg je Acu Đukanoviću iz državne kase isplaćeno preko deset miliona eura zbog izgubljene dobiti, kamata i povezanih troškova u tom predmetu.

Aco Đukanović je brat ranijeg šefa države Mila Đukanovića.

– Nenovčani kapital ‘Invest Nove‘ od 11,8 miliona za sudije je bio jedan od dokaza da Đukanović ima finansijsku mogućnost da realizuje investiciju gradnje građevinskog objekta na lokaciji Centra bezbjednosti u Podgorici, iako je od 2008. i svih kasnijih godina ta firma poslovala sa poslovnim gubitkom i imala neznatne prihode. Na bazi finansijske sposobnosti i projektovane gradnje na lokaciji Centra bezbjednosti izračunata mu je višemilionska izgubljena dobit, naveli su iz ASP, prenosi portal RTCG.

Prema najnovijim podacima ASP-a, „Invest Novu“ osnovao je sredinom jula 2007. godine Aco Đukanović sa 70 odsto kapitala, dok je 30 odsto kapitala nosila njegova druga firma „Monte Nova“, a koja je kasnije kroz stečaj prestala da postoji.

– Ulog ‘Monte Nova‘ bile su dvije parcele u Baru, nedaleko od Luke Bar, čiju je vrijednost cijenio procjenitelj Milan Marković. On je početkom jula 2007. godine parcele od 4.885 kvadrata, u izvještaju o procjeni na svega dvije stranice, procijenio po kvadratu 722,40 evra, to jest ukupno preko 3,58 miliona. Parcele su bile u svojini ‘Monte Nova‘. Isti procjenitelj je, na isto dvije stranice, u isto vrijeme i gotovo istu kvadraturu, to jest 4.849 kvadrata, ali u centru Herceg Novog, procijenio po kvadratu 1.711,71 evra, odnosno ukupno nešto preko 8,3 miliona eura. Radilo se o lokaciji pod šumama, koje su tada, kao i danas, u katastru upisane kao pravo korišćenja Aca Đukanovića, a ne pravo svojine, rekli su iz ASP-a.

Sudije ove okolnosti u slučaju „Limenka“ očito da nijesu uzimale kao odlučne činjenice, posebno što je dio zemljišta imao status korišćenja, a ne svojine, dodaje se.

– Ove parcele su kao nenovčani ulozi unijeti kao osnivački kapital ‘Invest Nove‘, a podaci zapravo pokazuju da je firma tada osnovana radi preprodaje polovine vlasništva. Naime, svega desetak dana nakon osnivanja firme, 50 odsto Đukanovićevog kapitala dobila je firma ‘Eder Ventures‘ sa off shore zone Britanskih Djevičanskih Ostrva. Kupoprodajna cijena je utvrđena na 23 miliona eura, koja će biti isplaćena do 20. jula 2007. godine u skladu sa escrow ugovorom potpisanim između kupca, prodavca i Atlasmont banke kao Escrow agenta. U Odbor direktora ‘Invest Nova‘ potom su ušli Gainanov Salavat i Kuzkin Eleksandr iz Rusije, pa to otvara pitanje da li se ruski novac sakrio iza off shore paravana, navode u ASP-u.

U dokumentaciji u posjedu ASP-a se navodi da je prodavac Aco Đukanović garantovao kupcu da je u Baru moguća izgradnja dva stambeno poslovna objekta bruto građevinskih površina od 8.200 kvadrata i 13.900 kvadrata, a prema urbanističko tehničkim uslovima.

– Takođe je u Herceg Novom garantovao, a uprkos tome što je lokacija pod šumama i imao je pravo korišćenja, da se planira gradnja stambenih i poslovnih prostora, uključujući i hotel, bruto građevinske površine 35.000 kvadrata, prema Detaljnom urbanističkom planu Herceg Novog ‘koji će biti usvojen od strane Opštine Herceg Novi“. Potom, „prodavac takođe garantuje da će u slučaju potrebe prema urbanističkim pravilima i konačnoj urbanističkoj obradi lokacije Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom zaključiti sa Društvom na njegov zahtjev neposrednom pogodbom ugovor o prenosu prava korišćenja na susjednim katastarskim parcelama, koje mogu biti potrebne zarad formiranja jedinstvene urbanističke parcele ili prilagođavanja projekta urbanističko tehničkim uslovima, navodi se u dokumentaciji.

Prednje citirane garancije navode na sumnju u nedozvoljeni uticaj na donosioce odluka zarad ostvarivanja privatnih interesa, ukazuju u ASP-u.

– Firma ‘Eder Ventures‘ osnovana je 3. februara 2006. godine na Britanskim Djevičanskim Ostrvima, sa emitovanim kapitalom od 50 hiljada akcija, vrijednosti jedan dolar po akciji. Dana 6. jula 2007. firma je donijela odluku o kupovini udjela u društvu, koje će tek osnovati Aco Đukanović, a što on čini 16. jula 2007. godine, te ovlastila još jednog Rusa Dmitrija Piatkina da realizuje potrebne aktivnosti, uključujući i plaćanje kupoprodajne cijene. Isključivi direktor ove firme sa Britanskih Djevičanskih Ostrva bila je kiparska firma ‘Impeservus Services Limited‘, a krajem te 2007. godine drugoj kiparskoj firmi ‘Chercor Co Limited‘ prenijeto je 50 odsto udjela u ‘Invest Nova‘, za takođe 23 miliona eura, a što je prikazano po osnovu ugovora o cesiji radi djelimičnog plaćanja premije za raspodjelu akcijskog kapitala, navedeno je u ASP-u.

Kipar se takođe tada tretira kao off shore zona, a poslovanje u off shore zonama se obično koristi radi izbjegavanja plaćanja poreza, radi sakrivanja stvarnog vlasništva u kompanijama ili sakrivanja tokova novca, koji se obično steknu na nezakonite načine, ističu u ASP-u

0 komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare