LAKUŠIĆ EKSKLUZIVNO ZA PORTAL 083: Regionalni vodovod je uvijek spreman da podrži sve aktivnosti usmjerene na zaštitu životne sredine, a posebno vode, kao ključnog resursa za život !

Regionalni vodovod uspješno realizuje projekte koji se finansiraju iz IPA sredstava, i dokazao se kao pouzdan partner u realizaciji. Trenutno je partner na tri događaja u saradnji sa partnerima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

 Projekat Sa – resilijent, koji se realizuje u saradnji sa Direktoratom za vanredne situacije MUP-a Crne Gore i partnerima iz Italije i Albanije. Ovim projektom je predviđena izgradnja hidrantske mreže na rezervoaru Đurmani kao i putne infrastrukture do pojedinih objekata Regionalnog vodovoda, u cilju omogućavanja brze dostupnosti vode službama zaštite i spašavanja, posebno u periodu požara.

Projekat Aqua, takođe u saradnji sa partnerima iz Albanije i Crne Gore.  U sklopu ovog projekta će Regionalni vodovod obnoviti i proširiti mrežu monitoring stanica u zonama zaštite izvorišta, te učestvovati u izradi prekogranične studije o površinskim i podzemnim vodama

 I projekat Crosswater +, u saradnji sa partnerima iz Albanije i Italije, vodovodom Akvadeto Puljeze iz Italije i sa Vodovodom i kanalizacijom iz Tirane, u cilju prezentacija rezultata projekta Crosswater i razmjene znanja, iskustava i dobrih praksi u cilju očuvanja vodnih resursa u Albaniji, Crnoj Gori i Italiji.

Projekat CROSSWATER+ nastao je s namjerom da se značajni rezultati postignuti u projektu CROSSWATER sagledaju, analiziraju i pruži dodatni doprinos održivosti projekta. Sa partnerima iz Italije i Albanije planira se organizovanje radionica i drugih događaja, pri čemu će Regionalni vodovod tokom jeseni organizovati dva skupa u okviru očuvanja izdašnosti izvorišta Bolje sestre.

Opšti cilj IPA projekata je promovisanje ekonomskog rasta i intenziviranje saradnje u oblasti južnog Jadrana zajedničkom akcijom domaćih i regionalnih institucija i neprofitnih aktera, kao i osnaživanje naučnog, inkluzivnog i održivog razvoja. Implementacija CROSSWATER projekta doprinijela je poboljšanju kvaliteta vodosnabdijevanja i jačanju kapaciteta Regionalnog vodovoda.

Projekat prekogranične saradnje CrossWater – Monitoring, kontrola i zaštita izvorišta Bolje Sestre podržan je iz IPA fondova, sa partnerima iz Italije, Albanije i Crne Gore. CrossWater projekat, realizovan tokom 2021. i 2022. godine, doprinio je uspostavljanju mreže monitoring stanica za podzemne vode i padavine, definisanju treće zone sanitarne zaštite vodoizvorišta Bolje Sestre i izradi Tehno-ekonomske studije o proširenju kapaciteta sistema regionalnog vodosnabdijevanja.

Tehno-ekonomska studija predstavlja najvažniji tehnički dokument dobijen u okviru projekta. Kroz projekat CROSSWATER naučno su sagledavane činjenice koje su uticale na smanjenje izdašnosti izvorišta Bolje sestre, na kojem su radili posvećeno domaći i strani naučni timovi.

Osim projekata CROSSWATER +, AQUA i Sa – resijelent (RESILIENCE) Regionalni vodovod je aplicirao na još dva projekta i to Akvasajkl (AQUACYCLE) i Klajmpolder (CLIMAPOLDER). Ovo ukazuje na izuzetnu posvećenost Regionalnog vodovoda za učestvovanjem na IPA programima kako na nivou Južnog Jadrana tako i na nivou Evrope što izuzetno raduje jer će na taj način Regionalni vodovod kroz intezivnu razmjenu iskustava, znanja kao i privlačenjem finansijskih sredstava u bliskoj budućnosti na održiv i duži rok riješiti brojne izazove sa kojima se susreće.

Ovi projekti predstavljaju važan korak ka rješavanju ključnih izazova u upravljanju vodnim resursima. Kroz razmjenu znanja, saradnju i inovacije, moguće je razviti rješenja koja će da osiguraju stabilno i kvalitetno vodosnabdijevanje za sve stanovnike, kao i otpornu infrastrukturu koja može izdržati izazove budućnosti. Regionalni vodovod Crnogorsko primorje je dobar primjer kako integrisani pristup može donijeti značajne benefite i unaprijediti kvalitet života na Crnogorskom primorju.

Regionalni vodovod je uvijek spreman da podrži sve aktivnosti usmjerene na zaštitu životne sredine, a posebno vode, kao ključnog resursa za život. Sa ovim ciljem uvijek ćemo biti spremni da se uključimo i budemo partneri od povjerenja u međunarodnim i domaćim projektima u cilju  očuvanja životne sredine.

Pitke vode je malo i moramo je čuvati. Voda je izvor života, Voda nije sve, ali bez vode sve je ništa zaključio je za naš portal predsjednik borda direktora „Regionalnog vodovoda – crnogorsko primorje“ Zoran Lakušić

0 komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare